Hướng dẫn tạo database trên hosting dùng cPanel – YAVIET

Hướng dẫn tạo database trên hosting dùng cPanel

tao data cpanel

Database là gì? Database là một tập hợp những thông tin được tổ chức để dễ dàng trong việc tạo lập, cập nhập và khai thác thông tin, dữ liệu đã được tổ chức sắp xếp. Cơ sở dữ liệu được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này yaviet xin hướng dẫn các bạn tạo database trên hosting cPanel.

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

Nếu bạn sử dụng host tại yaviet có thể đăng nhập nhanh từ trang quanly.yaviet.com

host-yaviet

Bước 2: Sau khi đăng nhập xong bạn vào phần “DATABASES”

tao data cpanel

Bước 3: Tạo một databases mới.

Ở bước này bạn nhập tên data mới của bạn. Sau đó nhấn nút “Create Database” để tạo database

ten database host cpanel

Bước 4: Tạo một User Database

User Database này có quyền quản lý data của bạn. Kéo xuống dưới để tạo User, vào nhập mật khẩu cho User Database này

tao user database host cpanel

Bước 5: Liên kết tài khoản User Database cho môt Database để sử dụng

cach tao database hosting cpanel

Chọn User và data cần sử dụng sau đó nhấn “Add”.

Đến mục tiếp theo sẽ có nhiều tùy chọn để phân quyền cho Data, ở đây chúng ta chọn All là được. Sau đó nhấn “Make Change” để hoàn thành quá trình tạo Database

cach tao mysql database host cpanel yaviet

Như vậy đến đây chúng ta đã có được các thông số cần thiết sau

Database name: yavietvn_tendata

Database User: yavietvn_user

Password: ********

Sau đó chúng ta quay lại cPanel và vào phần phpMyAdmin để xem database mình vừa tạo nhé

tao data cpanel sql

Bạn sẽ thấy database của mình vừa được tạo. Vì mới tạo nên sẽ chưa có dữ liệu ở đây. Sau này chúng ta sẽ làm việc nhiều với các phần này rất nhiều

quan ly phpmyadmin hosting cpanel yaviet

Trả lời