Hướng dẫn lấy lại mật khẩu website wordpress – YAVIET

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu website wordpress

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn quên mật khẩu đăng nhập. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào Công cụ quản trị Hosting

Nếu bạn đang dùng hosting cpanel tại yaviet thì có thể đăng nhập trực tiếp từ trang quản trị quanly.yaviet.comnếu dùng hosting tại nhà cung cấp khác thì bạn dùng thông tin được cung cấp để login vào phần quản trị hosting.

lay lai mat khau wordpress

Nếu bạn dùng cPanel ở nhà cung cấp khác thì có thể login vào Control Panel cpanel xong rồi chọn phpMyAdmin

mat khau wordpress

Bước 2: Tùy chỉnh cơ sở dữ liệu

Mở Database lên sau đó bạn tìm wp-users và chọn edit tên tài khoản của bạn. 

yaviet lay lai mat khau web

Tìm đến trường “user_pass” chọn Function để MD5 và Value điền mật khẩu bạn cần thiết lập mới, sau đó chọn ok lưu lại là xong.

mat khau wordpress yaviet

Trả lời