Hướng dẫn trỏ ip Domain về host – YAVIET

Hướng dẫn trỏ ip Domain về host

tro-ip-host-ve-domain

Khi đăng ký hosting xong bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập gồm có user, pass và địa chỉ ip của host

Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang quản trị

Tiếp theo bạn nhấn chọn “ADD Record”

yaviet-dns-ip

Bước 2: Bạn vào quản trị DNS và trỏ 2 bảng ghi cơ bảng như sau

Bảng 1 với nội dung là:

tro-ip-ve-host-yaviet

Bảng ghi số 2 với nội dung như sau:

add-record-dns-yaviet

Mặc định “TTL” là “14400” bạn có thể đổi thành “300”

Và kết quả chúng ta sẽ có được, ở đây mình ví dụ cho tên miền maynoidianhat.com, bạn đổi lại tên miền và ip bạn nhận được là xong nhé.

2.1 Đối với DNS nhà cung cấp khác

hoặc nếu bạn sử dụng trang DNS có giao diện khác có thể trỏ có nội dung như sau:

yaviet-dns-domain

Thay đổi địa chỉ ip trên thành ip của host bạn mới mua được.

Đối với một web cơ bản cần 2 bản ghi như vậy là được. ngoài ra còn có một số bản ghi khác nữa bạn có thể tham khảo thêm

Bước 3: Tạo thêm Sub domain

Sub domain là gì? Sub domain hay còn gọi là website con. Ví dụ website chính là yaviet.com sau đó bạn tạo thêm các sub domain là “tenmien.yaviet.com” hoặc “tailieu.yaviet.com”… thì ở đây được gọi là các Sub domain. 

Các Sub domain đóng vai trò như một web mới và hoàn toàn riên biệt, mỗi sub domain là một web mới, nếu bạn có một domain chính thì có thể tạo thêm rất nhiều Sub domain để tạo thành các web khác nhau. Và mỗi sub domain có thể trỏ về những ip và host khác nhau, có thể chạy trên cùng một host hoặc các host riêng biệt khác nhau.

Ví dụ:

yaviet -> 123.456.789 (web yaviet trỏ về host có ip là 123.456.789)

tenmien.yaviet.com -> 234.567.89 ( Sub domain này trỏ về host có ip là 234.567.89)

tailieu.yaviet.com -> 345.678.910 ( Sub domain này trỏ về host có ip là 345.678.910)

Nếu bạn muốn các sub domain chạy trên cùng một host thì chỉ cần trỏ ip về giống nhau là được.

Các bảng ghi cụ thể như sau. ở đây bạn Tiếp tục nhấn chọn “ADD Record” để thêm một bảng ghi

yaviet-dns-ip

Sau đó bạn tên bảng ghi có nội dung như sau

tao sub domain

  • Ở mục Name bạn nhập tên sub domain mà bạn muốn. ở đây mình nhập mụa Name là “tenmien” thì sub domain của mình sẽ có dạng “tenmien.yaviet.com” và mình trỏ về ip 103.81.85.76. Vậy là bạn có thể tạo ra nhiều Sub tương tự như vậy

Đối với các nhà cung cấp khác có trang quản trị DNS khác thì bạn vẫn trỏ tương tự như sau

Name: tên sub

Type: A

TTL: 14400

RDATA: địa chỉ ip host

Như vậy đã tạo xong Sub domain. Nếu có vấn đề gì cần hỏi thêm các bạn có thể liên hệ trực tiếp YAVIET sẽ hỗ trợ.

Trả lời