Lỗi không cài được plugin và upload hình ảnh bằng chmod – YAVIET

Lỗi không cài được plugin và upload hình ảnh bằng chmod

upload-hinh-anh-khong-duoc

Thỉnh thoàng bạn sẽ gặp trường hợp không upload được hình ảnh hoặc không cài đặt được plugin trong wordpress

Đầu tiên đăng nhập vào cPanel

Tiếp theo vào thu mục content theo đường dẫn public_html/tenmiencuaban.com/wp-content rồi đổi 755 thành 777 thì sẽ upload được hình và cài đặt được plugin.

chmod-yaviet

Bạn củng có thể sử dụng filezilla để chmod lại củng được. bằng cách login vào filezilla và đến thư mục cần chmod, sau đó kích chuột phải chọn “Properties”

chmod-host-cpanel

Tiếp theo chọn phân quyền lại là ok.

upload-hinh-anh-khong-duoc

Mô tả cơ bản về các quyền chmod

Chmod nghĩa là thiết lập quyền (đọc, ghi, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của host.

Mỗi quyền này tương ững với một trị số

  • read (đọc) = 4 
  • write (ghi/chỉnh sửa)  = 2
  • execute (thực thi) = 1

Ví dụ, nhập lệnh chmod 755 để cấp quyền truy cập vào một file nào đó, trong đó trị số 755 được hiểu như sau:

-> Số đầu cho owner, số thứ hai cho group, số còn lại cho other. Mỗi một số nhận một trong tám giá trị sau:

  • rwe = 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7 (Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong)
  • rw = 4 (read) + 1 (execute) = 5 (Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong)
  • rw = 4 (read) + 1 (execute) = 5 (Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong)

Giải thích về một số lệnh chmod cơ bản:

  • chmod 777: Cấp quyền truy cập đầy đủ cho mọi đối tượng người dùng.
  • chmod 775: Cấp quyền truy cập đầy đủ cho chủ hệ thống và nhóm quản trị, đối tượng người dùng chỉ có quyền đọc (read) và chạy (execute) file.
  • chmod 755 : Cấp quyền truy cập đầy đủ cho chủ hệ thống, chỉ cho phép nhóm quản trị và đối tượng người dùng đọc và chạy các file trong thư mục.

Nếu làm theo các bước trên vẫn không cài được plugin thì bạn có thể bạn gặp lỗi “thiếu thư mục tạm thời” bạn xem bài viết tại đây nha

Trả lời