Đăng ký SSL trực tiếp trên cPanel chỉ 1 click – YAVIET

Đăng ký SSL trực tiếp trên cPanel chỉ 1 click

dang-ky-ssl-yaviet

Đăng ký trực tiếp SSL trên cpanel chỉ 1 click.

Bước 1:

Đăng nhập vào cPanel kéo xuống dưới đến mục “SECURITY”

SSL-yaviet

Chọn vào phần “SSL/TLS Status”

Bước 2: Chạy “Run AutoSSL”

dang-ky-ssl-yaviet

Đầu tiên bạn đánh dấu chọn các domain cần cài ssl. Sau đó chọn “Run AutoSSL”

Sau khi chạy “Run AutoSSL” sau khi chạy xong thì khóa của bạn đã được tạo, bạn thử vào lại web bằng “https” thì web bạn đã được chuyển sang https.

Bước 3: Tự chuyển web sang “https”

Để website bạn tự động chuyển qua “https”, và để web bạn chuyển hết tất cả link “http” sang “https” thì hãy cài đặt 2 plugin sau.

1.Really Simple SSL: Đây là plugin giúp web bạn tự động chuyển web từ “http” sang “https”

Really-Simple-SSL

2. SSL Insecure Content Fixer: Chuyển tất cả các link “http” trong web sang “https”

SSL-Insecure-Content-Fixer

Đến đây thì chúc mừng bạn đã cài đặt xong SSL cho web. Nếu quá trình cài đặt gặp vấn đề khó khăn gì bạn có thể liên hệ để yaviet hỗ trợ bạn cài đặt.

Trả lời