Hướng dẫn sửa lỗi “Cannot Read License File” trên cPanel – YAVIET

Hướng dẫn sửa lỗi “Cannot Read License File” trên cPanel

Bạn làm theo các bước để fix lỗi này. Nếu trường hợp cPanel hết hạn bạn phải liên hệ với nhà cung cấp để gia hạn. Trường hợp mình hướng dẫn là cPanel bạn nhận sai ip máy chủ của bạn.

Bước đầu tiên bạn gõ lệnh sau “ip route” bạn sẽ nhận được một đoạn giống như sau

default via 56.240.156.45 dev eth1

Nghĩa là VPS của bạn đang đi ra ngoài bằng gw 56.240.156.45 và không giống với IP bạn đã mua cPanel là 56.235.451.16. Giờ ta cần đổi gateway qua IP mà ta đã mua cPanel.

Tiếp theo kiểm tra IP ta đã mua kia đang ở card mạng nào đã, ta gõ : ” ip addr | grep 56.235.451.16

inet 56.235.451.16/25 brd 56.235.451.255 scope global noprefixroute eth2

Ta thấy IP kia đang ở card eth2, ta tiếp tục gõ lệnh thêm gw, và xóa default gw cũ đi

route add default gw 56.235.451.16 eth2
route delete default gw 56.240.156.45

Ta tiến hành update lại License của cPanel bằng lệnh sau đây

/usr/local/cpanel/cpkeyclt

Đợi cập nhật là xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hosting